Reklamacje i zwroty


Reklamacje

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów JANEX ponosi odpowiedzialność za wady.

2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Bajkowy Świat może być reklamowana, zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

3. Reklamację można złożyć w naszym salonie stacjonarnym lub drogą pocztową, również przy użyciu formularza pocztowego dostępnego w zakładce 'Kontakt'.

4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez JANEX formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym www.bajkowy-swiat.pl), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: JANEX S.C., ul. Odzieżowa 7, 70-502 Szczecin.

5. JANEX umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt JANEX. W tym celu wymagane jest wypełnienie przez Klienta formularza reklamacji z danymi adresowymi, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami. Do skorzystania z tej możliwości stosuje się zasady wskazane w pkt 13.9 Regulaminu.

6. JANEX rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: sklep@bajkowy-swiat.pl.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej w salonie stacjonarnym, należna Klientowi kwota pieniężna wraz z ewentualnym przysługującym zwrotem kosztów, zostanie zwrócona Klientowi w salonie.

9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji złożonej w salonie stacjonarnym – Klient otrzyma o tym informację w zależności od wyboru Klienta poprzez wiadomość e-mail lub sms i jest obowiązany odebrać towar w salonie w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.


Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa JANEX jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

- pocztą na adres: JANEC S.C., ul. Orzeszkowej 24/1, 71-564 Szczecin,
- przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@bajkowy-swiat.pl,
- przez wypełnienie i wysłanie formularza, dostępnego w na stronie www.bajkowy-swiat.pl.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 30-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, JANEX zwraca Klientowi otrzymane płatności, z pominięciem kosztów dostarczenia towaru do Klienta, nie później niż 21 dni od dnia, w którym JANEX został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.

6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie - na przykład w przypadku zwrotu do salonu stacjonarnego sprzedawca może zaproponować zwrot należności w gotówce, na co Klient może, ale nie musi wyrazić zgodę. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.

7. JANEX może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.

8. Rzeczy należy odesłać na adres: JANEC S.C., ul. Orzeszkowej 24/1, 71-564 Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował JANEX o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Zwrot rzeczy może być dokonany według wyboru Klienta na jego koszt.

10. Klient może także zwrócić rzecz w salonie stacjonarnym JANEX (Szczecin, ul. Orzeszkowej 24/1). Dostarczenie do salonu odbywa się na koszt Klienta.

11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Anulowanie zamówienia

Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia, w ciągu piętnastu minut od złożenia zamówienia, w panelu Klienta, w zakładce „Moje zamówienia”, poprzez kliknięcie przy danym zamówieniu przycisku „Anuluj zamówienie”.

Sukienki na zamówienie

Jeżeli wśród rozmiarówki,  którą oferujemy  w naszym sklepie nie znaleźli Państwo modelu w rozmiarze  pasującym na Państwa dziecko, to możemy zaoferować usługę szycia miarowego. Na stronie sklepu pokazany jest schemat jak dokonać pomiaru dziecka. 

Po wykonaniu pomiarów dokonują Państwo zakupu danego modelu i przesyłają nam wymiary dziecka.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

przejdź do formularza zamówienia
2-600x600.jpg